Kongebloggen

Kongebloggen

Om Kongebloggen.

Denne bloggen handler om miljøet, menneskene og historien rundt Nøsteboden i Bergen. Hvor langt tilbake i historien vi tilslutt kommer vet vi ikke. I første omgang vil vi konsentrere oss om hva som skjer i Nøstegaten 39 - 41 - 43 - 45 og 45b som er Norges eldste sammenhengende husrekke. Men den handler også om Nøstetorget 8 som er endel av Helt Konge prosjektet på Nøstet. Det vil også dukke opp historier og relatert stoff fra omkringliggende områder.

Norge bruker for lite penger på forskning.

KongeriketPosted by Dag-Geir 22 Apr, 2011 10:19

Du finner mange artikler fra meg om "Bergen før i tiden her":http://dag-geirs-blogg.com/

Det sier i alle fall media, og nå som det stunder mot vår og kanskje luften, ja bokstavelig talt går ut av ballongen, av det som vi kaller luftforurensning. Da er det kanskje viktig og fortsatt å holde et fokus på dette feltet. Jeg leste her en dag i avisen om en forsker, som hadde forsket seg frem til en fantasisk ide om hvordan Bergen skulle få renere luft. Når var selvsagt ikke det en bombe i seg selv siden denne forsker var en del av Norsk institutt for luftforskning, forkortet til ”NILU” Ja hvem skulle ha mer ballast i å utale seg om luften vi puster i enn akkurat dem. Jeg har i grunnen alltid innbilt meg at forskere var folk med stor horisont og dyp innsikt. Ja innen det området de forsker på. Når de først så uttaler seg i det offentlige rom, er det etter nøye vurdering om hva og hvordan de skal fremstille sin forskning.

En er jo selvsagt klar over at noen bare kaller seg for forsker uten egentlig å være det. Ta for eksempel meg selv, som i noen år sa at jeg var slektsforsker. Jeg må innrømme at jeg av og til følte meg litt brydd når jeg sa at jeg drev med slektsforskning. Det var som om jeg skrøt av meg selv ved å kalle meg forsker. Nå vil jeg allikevel tro at de fleste skjønte at jeg bare var en sånn hobby forsker, og ikke en virkelig forsker på livets store mysterier.

Jeg fant etter hvert ut at jeg ikke kunne bruke ordet forsker på meg selv, selv om jeg brukte mesteparten av min tid på å granske min slekts store mysterier. Ja faktisk har jeg funnet en del store mysterier i vår slekt og åpnet dem. Mysterier som stort sett bare har interesse for meg selv, og kanskje noen få andre i ens slekt. Mens forskningen til de virkelige forskerne ofte har stor interesse for den gemene hop. For liksom og ikke å støte de virkelige forskerne og vise dem respekt, kaller jeg meg nå slektsgransker selv om jeg egentlig har lagt min slektsgranskning litt på hyllen.

Ja jeg hadde etter hvert slått meg til ro med denne nye måte å vise til at jeg var slektsforsker, jeg mener slektsgransker, helt til denne luftforskeren fra NILU dukker opp i avisen. Der han informerer den gemene hop om sin forskning, som nesten slår bena under min store tro på forskere. Ja det var faktisk nummeret før jeg igjen begynnte å kalle meg selv slektsforsker, men jeg har besinnet meg. Hva var det så som gjorde at jeg nesten tok tilbake ordet forsker i min tittel som slektsgransker?

Jo denne forsker hadde funnet ut at hvis en økte prisen i bompengeringen til flere hundrede kroner pr. passering, ja summen kroner femhundrede var nevnt, riktignok på enkeltdager. Hvis en så slo dette sammen med datokjøring skulle det bedre luftkvaliteten i byen, mente forskeren. Det skulle ikke forundre meg at han hadde helt rett i sin forskning på dette feltet. For da ville de fleste Jørgen Hattemakere ikke ha råd til å passere bompengeringen når de skulle lever barn både i barnehagen og på skolen. Etter nøye gjennomgang av denne meddelelse, ville jeg ha foreslått tusen kroner for da ville vi kanskje stoppet noen Kong Salomoèr også.

Nå tror jeg nok ikke på det siste for de fleste Kong Salamoèr har råd til den høye avgiften uansett. I tillegg kan de slippe unna datokjøringen hvis de har en bil som kvalifiserer til byluftmerke, hva nå det er for noe. Nå syntes jeg denne forsker også kunne ha fått frem all vedfyringen i de gamle strøk av Bergen, som legger seg som et lokk over byen sammen med bilavgassene. Hva med der å ta trehundrede kroner for en førti liters sekk med bjørkeved? Da ville svært mange ha gått over til å fyre med el-kraft. Det ville jo kreve mer strøm i Bergen akkurat som de få forsvarene av monstermastene har påstått at vi trenger. Jeg går ut fra at det også i den saken om monstermastene sitter der en forsker med like flotte forskningsresultater som denne luftforskeren. Da så?

Dag-Geir Bergsvik Knudsen
Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Dag-Geir 14 Jun, 2011 10:49

Hei

Nei jeg vet ikke hva som var i Eldoradogården, og heller ikke om der har skjedd en ulykke der.

Posted by anonym 11 May, 2011 22:34

Hei, lurte på noko angående eldoradogården i 4 etasje kva var det som var der før?
har nokon dødd, eller har det skjedd ei ulykke i eldoradogården før som du veit om?